JAVNA NAROČILA

  • Obnova najema programske opreme MICROSOFT po OVS pogodbi in njene posodobitve na obstoječi strojni opremi JN 11051/2012
  • Gradnja prizidka k objektu ZD Kamnik-Lekarna Novi trg JN 2779/2013

xlsOPREMA_POPIS_EXCEL (.xls 94KB)

xlsPOPIS_ELEKTRO_INST_BREZ_CEN_EXCEL (.xls 166KB)

xlsPOPIS_GOI_DEL_BREZ_CEN_EXCEL (.xls 107KB)

xlsPOPIS_STROJNE_INST_BREZ_CEN_EXCEL (.xls 140KB)