MESTNE LEKARNE

Uradni naziv:Javni zavod Mestne Lekarne
Skrajšano ime:Mestne Lekarne
Naslov:Šutna 7, 1241 Kamnik
Telefon uprava:01-777-01-81 (UPRAVA)
Faks:01-831-92-05
Elektronski naslov:uprava@mestnelekarne.si
Spletna stran:www.mestnelekarne.si
  
ID številka:SI98654322
Matična številka:5053722
Šifra dejavnosti:47.730
Transakcijski račun:SI56 011006000059387
  
Direktorica:Varja Suhodolčan, mag. farm.
Telefon uprava:01-777-01-80
Elektronski naslov:varja.suhodolcan@mestnelekarne.si
Poslanstvo in vizija

Lekarna Kamnik

Telefon:
(01) 777 0 188

Elektronski naslov:
lekarna.sutna@mestnelekarne.si

Lekarna Duplica

Telefon:
(01) 777 02 56

Elektronski naslov:
lekarna.duplica@mestnelekarne.si

Lekarna Novi trg

Telefon:
(01) 777 02 22

Elektronski naslov:
lekarna.novitrg@mestnelekarne.si

Lekarna Mengeš

Telefon:
(01) 777 02 25

Elektronski naslov:
lekarna.menges@mestnelekarne.si

Lekarna Domžale

Telefon:
(01) 777 02 54

Elektronski naslov:
lekarna.domzale@mestnelekarne.si

Lekarna Radomlje

Telefon:
(01) 777 02 31

Elektronski naslov:
lekarna.radomlje@mestnelekarne.si

Lekarna Nova Litija

Telefon:
(01) 777 02 41

Elektronski naslov:
lekarna.litijazd@mestnelekarne.si

Lekarna Litija

Telefon:
(01) 777 02 36

Elektronski naslov:
lekarna.litija@mestnelekarne.si

Lekarniška podružnica Moravče

Telefon:
(01) 777 02 45

Elektronski naslov:
lekarna.moravce@mestnelekarne.si