SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE

Oglasno sporočilo - SOS telefon

V Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, smo s 1.1.2021 pričeli z izvajanjem projekta z naslovom »Poslušamo, ne obsojamo, pomagamo – SOS za žrtve nasilja v družini 24 ur na dan (SOS 24/7)«, ki ga financira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. S projektom želimo približati dostopnost in dosegljivost programov za ženske in otroke, žrtve nasilja, predvsem najbolj ranljivim skupinam ter hkrati informirati in ozaveščati strokovno in širšo javnost.

V okviru projekta smo vzpostavili:

  • 24-urno brezplačno telefonsko linijo 080 11 55 za pomoč žrtvam nasilja na nacionalni ravni za zaupno in anonimno informiranje in svetovanje. Na telefonski liniji svetujemo tudi v angleškem, albanskem, bosanskem, hrvaškem, srbskem in ruskem jeziku.
  • Svetovanje po elektronski pošti na drustvo-sos@drustvo-sos.si. Tudi v angleškem, albanskem, bosanskem, hrvaškem, srbskem in ruskem jeziku.
  • Pravno svetovanje v primerih nasilja v družini in intimno-partnerskih razmerjih in s tem povezanih postopkih, urejanje brezplačne pravne pomoči, postopek prijave nasilja. Dostopno na telefonski številki 080 11 55 ter preko elektronske pošte na drustvo-sos@drustvo-sos.si
  • Svetovanje kriminalistke o vprašanjih povezanih s policijskimi postopki v primerih nasilja v družini in intimno-partnerskih odnosih. Dostopno na telefonski številki 080 11 55.